​Hoe opstijgend vocht terugdringen

Capilliare werking ligt aan de oorzaak van opstijgend vocht, een capilliar is een kanaalvormige ruimte met een zeer kleine diameter die zich vaak in een vaste stof kan bevinden. Het zijn met andere woorden kleine kanaaltjes of buisjes die zich in een steen of ander bouwmateriaal kunnen bevinden, maar ook een smalle spleet kan het effect reeds in werking zetten. Je muur zuigt dus als het ware het (grond)water naar binnen en vervolgens naar boven je woning in. Poreuze materialen zoals metselwerk en bakstenen zijn erg gevoelig voor dit verschijnsel en kunnen het water makkelijk tot 1,5 meter boven het grondniveau optrekken uit de ondergrond.

 

Water in muren

Water in je muren is -in beperkte maten- niet echt schadelijk, maar het water bevat vaak zouten zoals chloriden, sulfaten en nitraat. Het water zal vaak verdampen maar de zouten blijven wel achter en stapelen zich verder op, met alle nadelige gevolgen van dien zoals de typische witte zoutuitbloeiingen. Deze zoutkristallen verstoppen de poriën van het bouwmateriaal en zorgen zo op termijn ook voor afbrokkeling, maar trekken ook meer vocht aan wat de erosie weer zal doen versnellen. De zouten werken daarbij ook nog de ideale opdroging van de muur tegen dus het is zeker geen probleem dat zomaar zal weggaan.

Hoe kan je opstijgend vocht behandelen?

Zoals vaak het geval is is ook hier voorkomen beter dan genezen. Voorzie tijdens de bouw een waterkerende laag aan de voet van je muur, vaak doen we dit in de vorm van een polyethyleen bekleding waarboven we enkele ventilatieopeningen voorzien op eventueel aanwezig water reeds te laten ontsnappen. Ook een stootvoeg -een voeg zonder mortel- kan voorzien worden als preventiemiddel.

Bouwen met dampdichte muren (natuursteen, geglazuurde bakstenen,...) kan ook helpen, hierbij zijn ventilatieopeningen toch nog steeds nodig. Ook is het in dit geval van belang om de spouwmuur goed van ventilatie te voorzien zodat het eventueel binnengekomen water kan opdrogen.

Je kan vochtbestrijding ook aanpakken met chemische middelen, deze recente trend maakt een chemische barriere in de muur. Deze komt tot stand door het middel te injecteren in voorgeboorde gaten in de voet van je muur, dit proces moet over de gehele breedte van de muur gedaan worden. Er is een minimale impact omdat er geen grote bouwtechnische ingrepen nodig zijn.

 

Injecteren opstijgend vocht

 

Heb je problemen met opstijgend vocht of moet je dringend aan vochtbestrijding doen neem dan contact op met Limas@home voor vrijblijvend advies of een offerte.


Gratis diagnose en offerte?

Laat hier uw gegevens achter en we bellen u voor een afspraak